Woonrijp maken blok 16 & blok 18

<strong>Woonrijp maken blok 16 & blok 18</strong>

Het project betreft het woonrijp maken van blok 16 en blok 18 te Almere Buiten. De woonrijpwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het opnemen van de tijdelijke elementverharding, het profileren van de fundering, aanbrengen van kolken, het aanbrengen van asfalt en elementverhardingen, aanplant groen en de inrichting van het openbaar gebied zoals onder andere het plaatsen van meubilair en bebording.

VEGM adviseert bij de contractvorming, toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW