Woonrijp maken Europakwartier blok P Almere

Woonrijp maken Europakwartier blok P Almere

Het betreft het woonrijp maken van Europakwartier blok P te Almere Poort in opdracht van gemeente Almere. Het inrichten van de openbare ruimte met een omvang van ca. 3500 m² rondom het woningencomplex.

VEGM adviseert bij de contractvorming,  toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject.

Contractvorm: RAW