Woonrijp maken Europakwartier blok P

<strong>Woonrijp maken Europakwartier blok P</strong>

Het project betreft het woonrijp van ca. 3500 m² in het Europakwartier te Almere Poort. De woonrijpwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het opnemen van de tijdelijke elementverharding, het profileren van de fundering, aanbrengen van kolken, het aanbrengen van asfalt en elementverhardingen, aanplant groen en de inrichting van het openbaar gebied zoals onder andere het plaatsen van meubilair en bebording

VEGM adviseert bij de contractvorming, toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW