Woonrijp maken Mooiland Empel

Woonrijp maken Mooiland Empel

Het betreft het woonrijp maken van Mooiland te Empel in opdracht van woningbouwvereniging Mooiland. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van voetpaden, waterpartijen, grondwallen, beplanting en een parkeerterrein.

VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming.

Contractvorm: RAW