Woonrijp maken Oppershof Bokhoven

Woonrijp maken Oppershof Bokhoven

Het betreft het woonrijp maken van Oppershof te Bokhoven in opdracht van gemeente ‘s-Hertogenbosch. De bouwwegen en inritten worden voorzien van definitieve bestrating rekening houdend met hemelwaterafvoer, afwatering en kantopsluiting. Daarnaast worden groenstroken en boomkuilen ingericht en afgewerkt.

VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming.

Contractvorm: RAW