Zandsuppletie Almeerderstrand

Zandsuppletie Almeerderstrand

Het project betreft uitbreiding van Almeerderstrand, in opdracht van gemeente Almere, door middel van zandsuppletie om meer ruimte te kunnen bieden aan evenementen.  En er wordt steenbestorting aangebracht om een luwte eiland te creëren ter bescherming van vogels. Het project is namelijk gelegen aan het IJmeer in een natura 2000 gebied.

VEGM adviseert bij de contractvorming,  toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject en begeleid de BPKV procedure.

Contractvorm: RAW + BPKV