Categorie:2009-2017

Stedelijk Baggeren ’s-Hertogenbosch

Het betreft het meerjarig onderhoudsplan  Stedelijk baggeren te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van alle watervoerende watergangen binnen de gemeentelijke grenzen. Contractvorm: RAW

Meer lezen

Aanleg natuurvriendelijke oever Ertveldplas

Het betreft het aanleggen van een natuurvriendelijke oever Ertveldplas te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van palen met wilgenwiepen Contractvorm: RAW

Meer lezen

Reconstructie Rompertpark ’s-Hertogenbosch

Het betreft het reconstrueren van Rompertpark te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het vervangen van een damwand voor een natuurvriendelijke oever om zo de aangrenzende percelen instant te houden en het vervangen van de beschoeiing. Contractvorm: Best Value Dialoog UAV-gc

Meer lezen

Baggeren haven Oliemolensingel ’s-Hertogenbosch

Het betreft het baggeren van de haven aan de Oliemolensingel te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het baggeren, een explosieven onderzoek en milieukundig onderzoek. Contractvorm: RAW

Meer lezen

Aanleg fietsbrug Hooiwagen ’s-Hertogenbosch

Het betreft het aanleggen van fietsbrug Hooiwagen te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het aanleggen van de brug, het maken van aansluitingen naar bestaande fietspaden, het graven van een watergang en het planten van bomen. Contractvorm: RAW

Meer lezen

Onderhoud kunstwerken ’s-Hertogenbosch

Het betreft het onderhouden van diverse kunstwerken in de wijk Maaspoort te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het aanbrengen van waterdichte membranen bij diverse bruggen Contractvorm: RAW

Meer lezen

Groot onderhoud industriehavenbrug ’s-Hertogenbosch

Het betreft het onderhouden van industriehavenbrug te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het leveren en aanbrengen 50% van de langsliggers ter versteviging van het brugdek.Contractvorm: RAW

Meer lezen

Onderhoud kleine kunstwerken ‘s-Hertogenbosch

Het betreft een onderhoudscontract voor kleine kunstwerken te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit diverse onderhoudswerkzaamheden aan kleine kunstwerken. Contractvorm: RAW- Raamovereenkomst

Meer lezen