Diensten

VEGM richt zich met name op advies, ontwerp en realisatie van uw civieltechnische projecten.

Advies:

VEGM is in te schakelen voor advies met betrekking tot uw opgave in de ruimtelijke omgeving. Wij kunnen ook in latere fases hulp bieden door mee te denken in bijvoorbeeld de voorbereidings- en ontwerpfase van projecten. VEGM staat voor oplossingsgerichte adviezen waarbij innovatie, zoals het ontwikkelen van nieuwe technologieën, maar ook creatief gebruik van bestaande technologieën, een belangrijke rol spelen.

Bij VEGM maken we gebruik van onze kennis en ervaring, daarmee kijken we door de ogen van de opdrachtgever. We maken eerst een ideaal plaatje, waarna we in overleg met de opdrachtgever een uiteindelijke keuze bepalen. Alleen zo komen we tot een optimaal resultaat.

Geodesie:
VEGM beschikt over de expertise om via een digitaal terreinmodel (DTM) volumegegevens te bepalen. Onze landmeter meet in het veld de gewenste punten in en verwerkt deze gegevens in een digitaal terreinmodel (DTM). Aan de hand van deze gegevens kan een betrouwbaar 3D-model gemaakt worden voor analyses van de huidige situaties en nieuwe situaties. Hierdoor zijn we in staat om u nog beter te adviseren.

Ontwerp:

In de ontwerpfase hecht VEGM veel belang aan een functionele oplossing. Hierbij staat het gebruiksgemak centraal, net zoals duurzaamheid van het ontwerp. Daarnaast is het belangrijk dat het geheel een passende uitstraling heeft en dat het in harmonie staat met de omgeving.

VEGM verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals riolering, verharding, waterbouwkundige- en civieltechnische projecten. De adviezen worden in het ontwerp verwerkt en de kosten worden geraamd. In overleg met u als opdrachtgever zetten wij onze kennis in om voor elk probleem een passend ontwerp te bieden, waarbij de veiligheid, het gebruik en tevens de duurzaamheid van de oplossing door ons niet uit het oog wordt verloren.

Realisatie:

De realisatie van een project wordt bij VEGM aangeboden in geïntegreerde bouworganisatievormen zoals een Design & Construct gebaseerd op de UAV-GC 2005. Hierbij verzorgen wij het gehele voortraject, zoals het ontwerp, tekeningen en bestekken en zetten wij voor u de kosten op een rij. Vervolgens zal de realisatie volgens uitgewerkt plan uitgevoerd worden en zullen wij hier zorgvuldig leiding aan geven.

Een andere bouworganisatievorm die door VEGM wordt aangeboden is het Bouwteam. In tegenstelling tot de traditionele contractvorm RAW evenals de geïntegreerde vorm UAV-GC – wordt er SAMEN gewerkt aan het ontwerp. Het contract voor de uitvoering wordt SAMEN met de opdrachtgever opgesteld, waardoor er maximale ruimte wordt gecreëerd om ieder zijn kennis & kunde te laten leveren tijdens het opstellen van het ontwerp.

Toezicht & Directie ondersteuning:

VEGM kan voor u toezicht houden op de realisering van een project en beoordeelt voor u het opgeleverde werk vanuit haar visie, het creëren van een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Directieondersteuning en toezichthouding omvat onder andere het bewaken van de voortgang, kwaliteit en het budget, maar ook alle communicatie rondom een project.

De directievoerder neemt de opdrachtgever veel werk uit handen en neemt verantwoording voor de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden. Directievoering is een breed vakgebied met vele facetten. Elke opdrachtgever en elk project stellen weer andere eisen en bevinden zich in een andere omgeving. De invulling van directievoering is bij VEGM dan ook maatwerk, altijd oplossings- en resultaatgericht.

Beheer & Onderhoud:
Om u ook na realisatie nog te ontzorgen, kan VEGM ook het beheer & onderhoud voor haar rekening nemen. Beheer en onderhoud staan in lijn met de visie en functionaliteit waarmee het ontwerp tot stand is gekomen. Door onze expertise zijn wij in staat specifieke zorg te bieden, waarbij duurzaamheid wordt nageleefd.