Projecten

VEGM werkt aan verschillende civieltechnische projecten.

Hierbij kunt u denken aan: het leveren van (specialistische) producten en diensten gericht op het ontwikkelen, verbeteren en in stand houden van de openbare ruimte en het ontwerpen en voorbereiden van en adviseren over (de uitvoering van) infrastructurele en technische werken in de meest brede zin.

Hiertoe behoren onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van Plannen van Aanpak voor projecten
 • Opstellen ontwerp – bestek tekeningen
 • Opstellen RAW contracten
 • Opstellen UAV-GC contracten
 • Opstellen & begeleiden Best Value (Procurement) uitvragen
 • Opstellen kosten ramingen
 • Verzorgen van aanbestedingstrajecten
 • Procesbegeleiding bij het bepalen van Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV / EMVI)
 • Toetsen offertes en contracten
 • Verzorgen en uitvoeren van de voorbereiding en realisatie van projecten zowel RAW als UAV-GC
 • Projecten afstemmen met beheerders en andere betrokkenen binnen gemeentelijke organisaties
 •  Projecten afstemmen met nutsbedrijven en derden
 • Financiële afwikkeling van de uitgevoerde projecten

Bekijk hier een aantal projecten