Categorie:2009-2017

Woonrijp maken inbreidingsplan centrum Rosmalen

Het betreft het woonrijp maken van het centrumplan Rosmalen in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een parkeerplaats in asfalt, het aanbrengen van natuursteen & gebakken elementverharding, aanbrengen van huis en kolkaansluitingen, aanbrengen van geluidsschermen en het inrichten van het groen en de openbare ruimte Contractvorm: RAW + BPKV

Meer lezen

Renovatie Kooikerweg west ’s-Hertogenbosch

Het betreft het renoveren van Kooikerweg west te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het realiseren van verhoogde fietspaden, het verwijderen van de asfaltverharding en slakkenfundering, het aanbrengen van puinfundering en asfalt, het vervangen van de elementen verharding, het vervangen van het rioleringsstelsel, het afkoppelen van het hemelwater en het vervangen […]

Meer lezen

Onderhoud asfalt ’s-Hertogenbosch

Het betreft een onderhoudscontract voor  asfalt in de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit diverse onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt. Contractvorm: RAW-raamovereenkomst

Meer lezen

Onderhoud elementen ’s-Hertogenbosch

Het betreft een onderhoudscontract voor  elementen in de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit diverse onderhoudswerkzaamheden aan de elementverharding. Contractvorm: RAW-raamovereenkomst

Meer lezen

Renovatie De Baken ’s-Hertogenbosch

Het betreft het renoveren van De Baken te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het renoveren van het riool, het afkoppelen van het hemelwater, het toepassen van waterberging onder de elementverharding, het vervangen van de elementverharding en het vervangen van de openbare verlichting. Contractvorm: RAW

Meer lezen

Reconstructie Hervensebaan ’s-Hertogenbosch

Het betreft het reconstrueren van Hervensebaan te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de gehele asfalt  (teer houdend) constructie inclusief  de slakken fundering, element verharding vervangen, bomen verwijderen, groen herinrichten wat bijzonder is in dit project is dat de gehele rijbaan is opgeschoven Contractvorm: RAW + BKPV

Meer lezen

Reconstructie Bokhovense Maasdijk ’s-Hertogenbosch

Het betreft het reconstrueren van de Bokhovense Maasdijk te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het vervangen van het riool, het aanbrengen van puin en het aanbrengen van gebruikte gebakken dikformaten en het uitvoeren van een explosieven onderzoek. Contractvorm: RAW

Meer lezen

Aanleg parkeerterrein Hockeyclub ’s-Hertogenbosch

Het betreft het aanleggen van parkeerterrein Hockeyclub ’s-Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een parkeerplaats waarvan de rijbaan in asfalt en de parkeervakken in betonstraatstenen  de  looppaden zijn gerealiseerd in gebakken materiaal. Het HWA is afgekoppeld en het groen en de openbare ruimte zijn heringericht. Contractvorm: […]

Meer lezen

Reconstructie Hoekkamp ’s-Hertogenbosch

Het betreft het reconstrueren van Hoekkamp – Hogekamp te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het verwijderen van bomen, het plaatsen van bomen in nieuwe groeiplaatsen, het aanleggen van een nieuw asfalt fietspad, het vervangen van de brug, het verwijderen van de stuw en het vervangen van de hemelwater afvoer. Contractvorm: […]

Meer lezen

Oeverplan ’s-Hertogenbosch

Het betreft het meerjarig onderhoudsplan  Oeverplan te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van beschoeiing en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Contractvorm: Best Value Dialoog UAV-gc

Meer lezen