Renovatie Kooikerweg West

<strong>Renovatie Kooikerweg West</strong>

Het project betreft het reconstrueren van de Kooikerweg te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het realiseren van verhoogde fietspaden, het verwijderen van de asfaltverharding en slakkenfundering, het aanbrengen van puinfundering en asfalt, het vervangen van de elementen verharding, het vervangen van het rioleringsstelsel, het afkoppelen van het hemelwater en het vervangen van de openbare verlichting.

Functie: Senior Werkvoorbereider

Contractvorm: RAW + BPKV