Bouwrijp maken Nobelhorst 2018

<strong>Bouwrijp maken Nobelhorst 2018</strong>

Het project betreft het bouwrijp maken van de wijk Nobelhorst te Almere Hout. De bouwrijpwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het opnemen en aanbrengen van funderingslagen, het opnemen en aanbrengen van asfalt en elementverhardingen, het verrichten van grondwerk en het aanbrengen van riolering, drainage en beschoeiingen.

VEGM beheert het meerjarig raamcontract en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de ontwerp & bestek tekeningen, hoeveelhedenstaten, kostenramingen en offertes. Verzorgt, en voert de voorbereiding en realisatie van projectteam bijeenkomsten uit. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. En verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Contractvorm: RAW-raamovereenkomst

Opdrachtgever: Gemeente Almere