Floriade Expo 2022

<strong>Floriade Expo 2022</strong>

De gemeente Almere huisveste van 14 april t/m 9 oktober 2022 de Floriade Expo 2022. Op deze wereld tuinbouw tentoonstelling werden onder andere groene oplossingen van innovators die onze steden duurzamer maken ten toon gesteld. Het verduurzamen van onze steden begint met een verandering van materiaalgebruik in de bouwfase. Echter, alternatieve efficiënte materiaaloplossingen van natuurlijke herwinbare bronnen zijn op dit moment nog onvoldoende betrouwbaar voor toepassing in Infrastructurele bouwprojecten. De Floriade Expo is echter een uitgelezen kans om innovatieve projecten een podium te bieden. VEGM heeft in opdracht van de gemeente Almere mee mogen werken aan de realisatie van dit prachtige project!

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de ontwerpen & bestekken, hoeveelhedenstaten, kostenramingen en offertes. Verzorgt, en voert de voorbereiding en realisatie van projectteam bijeenkomsten uit. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook verzorgen wij de financiële afwikkeling van het project.