Zandfase 4 Nobelhorst

<strong>Zandfase 4 Nobelhorst</strong>

Het project betreft de leverantie en het aanbrengen van ca. 1,1 mln. m3 zand in de voorbelasting. De voorbelasting is benodigd voor de uitbreiding van de wijk Nobelhorst. Het nieuw te ontwikkelen gebied omvat ca 700 hectaren. Ook zijn er veel maatregelen nodig om de overlast voor de omwonende tot een minimum te beperken. Dit wordt onder andere gedaan door de aanleg van overkluizingen en extra bouwwegen

VEGM adviseert in de contractvorming heeft de contractstukken opgesteld en begeleid de gehele Europese aanbestedingsprocedure en verzorgt het contractmanagement.

Ook verzorgen wij in samenwerking met Waterlandprojecten de voorbereiding van de benodigde extra maatregelen zoals onder andere de overkluizingen en extra bouwwegen.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW