Floriade realisatie toegangsweg voor het parkeerterreinen

<strong>Floriade realisatie toegangsweg voor het parkeerterreinen</strong>

Het project betreft het realiseren van de ontsluitingsweg ten behoeve van het parkeerterrein Twentse kant. De ontsluitingsweg omvat twee keer twee rijbanen inclusief compleet kruispunt met een verkeersregelingsinstallatie.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de ontwerpen & bestekken, hoeveelhedenstaten, kostenramingen en offertes. Verzorgt, en voert de voorbereiding en realisatie van projectteam bijeenkomsten uit. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook verzorgen wij de financiële afwikkeling van het project. In samenwerking met het ingenieursbureau Roelofs zijn de bestekstekeningen en de contractstukken opgesteld ook hebben wij de werkzaamheden gecontracteerd en de uitvoering van de werkzaamheden begeleid.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW