Zandsuppletie Almeerderstrand

<strong>Zandsuppletie Almeerderstrand</strong>

Het project betreft uitbreiding van Almeerderstrand te Almere door middel van een zandsuppletie. Het project is gelegen aan het IJmeer in een natura 2000 gebied. De uitbreiding is benodigd om meer ruimte te kunnen bieden aan evenementen. Ook is er een steenbestorting aangebracht om een luwte eiland te creëren ter bescherming van vogels.

VEGM adviseert bij de contractvorming, toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject en begeleid de BPKV-procedure.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW + BPKV