Herinrichting laadt en losstation

<strong>Herinrichting laadt en losstation</strong>

Het project betreft het herinrichten van laad en losstation bij GTO Platting te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het opbreken van bestaande materialen, het aanbrengen van een nieuw HWA-stelsel, het aanbrengen van een puinfundering en het aanbrengen van Slelconplaten.

VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak op, stelt het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp op, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming, toets offertes, verzorgt de uitvoering en houdt hier toezicht op. Stemt het project af met de opdrachtgever en andere betrokkenen en verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Opdrachtgever: GTO Platting

Contractvorm: RAW