Woonrijp maken Oppershof

<strong>Woonrijp maken Oppershof</strong>

Het project betreft het woonrijp maken van Oppershof te Bokhoven. De bouwwegen en inritten worden voorzien van definitieve bestrating rekening houdend met hemelwaterafvoer, afwatering en kantopsluiting. Daarnaast worden groenstroken en boomkuilen ingericht en afgewerkt.

VEGM inventariseert, stelt het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp op, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming.

Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Contractvorm: RAW